Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με απευθείας ανάθεση.

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με απευθείας ανάθεση.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01/06/2020 και ώρα 14:00

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1dvar4fS96tMdBvDJsQLT5l9IJ8QHT8Az
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Ι του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1FyLEFp3TDy-E3ES9mpeLp-OCgd6Rg69D
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IΙ του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1R5th6-blQqCl9q8mnvvCzPYLmLejOGIh