Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη «Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας», με Απευθείας Ανάθεση

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη «Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας», με Απευθείας Ανάθεση

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/03/2020 και ώρα 13:00

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1R33eYRtWcsy8-xrSd7eIuZBnQxelrcgW
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα I πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1Pw8_FNgKQXZDAR8DbNudEoTJpkWSPC6r