Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για τη «Διοργάνωση Εκδηλώσεων του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων»

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για τη «Διοργάνωση Εκδηλώσεων του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/03/2020 και ώρα 14:00

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1JKYnK38PKpaXoCFSsGif97EQeijBzTj2
Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1LyhC7Fc8kG5CftPmtzEfLEfEXru3Es8R
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1aE1Q2xN0PmAvDYeE5bsQrgtwdp3wp1J1
Για να κατεβάσετετο Παράρτημα IV του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1yLuvvev-cjiZlYNJlffvE8XsDaPdjw3K