Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για "Υπηρεσίες Παρακολούθησης Προστατευταίων Αντικειμένων"

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για "Υπηρεσίες Παρακολούθησης Προστατευταίων Αντικειμένων"

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/03/2020 και ώρα 12.00

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1Y56jY2wZzoXuyDM7EkCPvklW4ltRHYm8