Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Τμηματική Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για το 2020

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Τμηματική Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Δράσεων ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το 2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 18/02/2020 έως τις 12:00 μ.μ.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1wsLSf4qCLjU0D7AyVfFzEY7XDbdl8Wo3