Συνάντηση Εργασίας "Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τρία πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας (γύπες), τον Μαυρόγυπα, τον Γυπαετό και το Όρνιο στην Ελλάδα"

Η Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία διοργανώνουν, την  Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, στις 10:00 – 15:00, στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο στο Μεσολόγγι, συνάντηση εργασίας με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τρία πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας (γύπες), τον Μαυρόγυπα, τον Γυπαετό και το Όρνιο στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP 4 NATURA "Integrated actions for the conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece"..
Σκοπός της συνάντησης εργασίας είναι η παρουσίαση και συζήτηση των προτεινόμενων μέτρων, δράσεων και πολιτικών του Σχεδίου Δράσης για τη διατήρηση και προστασία των ειδών με τους ενδιαφερόμενους και αρμόδιους φορείς.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=15ntsbEcv4RsO2rGsc4x6nIDeXexgyHdO

Για να δείτε το πρόγραμμα της συνάντησης πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1_YGGXYf4TiU5SPr5XYQ5mgV6tKyNLt-s