Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Εξοπλισμού Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης - Απευθείας Ανάθεση

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια  Εξοπλισμού Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, με απευθείας ανάθεση. Η Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι έως και 07/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1aNG7Z_PIvFe2oWMdtQeqZdeRxk3KmR5c