Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Προκήρυξης του Φ.Δ./Λ.Μ.-Α.Ο. για τη θέση ΠΕ Λογιστή

Για να δείτε τον Αναλυτικό Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων για τη θέση ΠΕ Λογιστή με Σύμβαση  Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στα πλαίσια του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, πατήστε εδώ