Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΦΔΛΜ/ΑΟ για την Προμήθεια Καταδυτικού Εξοπλισμού, με απευθείας ανάθεση

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Καταδυτικού Εξοπλισμού, με απευθείας ανάθεση. Η Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι έως και 19/09/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1lazijY6Z4sfdYwq1N5_mRss7X8Z2YRn7