Οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να γνωρίζουμε σε περίπτωση μαζικών θανάτων πουλιών στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων  συνέταξε οδηγίες σχετικά με το  τι πρέπει να γνωρίζουμε  σε περίπτωση μαζικών θανάτων πουλιών στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού.
Το φυλλάδιο έχει ως στόχο να ενημερώσει για τις ενέργειες που χρειάζονται σε περίπτωση που εντοπιστεί στη περιοχή νεκρό πτηνό. Επίσης δίνει οδηγίες φωτογράφισης, αλλά και ποιες τοπικές αρχές ειδοποιούνται. Τέλος, παρέχει κάποιες σημαντικές πληροφορίες για την γρίπη και την αλλαντίαση των πτηνών.