Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την εκπαιδευτική ημερίδα που διοργανώνεται στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος Agrof MM, Erasmus+, ‘‘Αγροδασοπονία – Κατάρτιση – Μεσόγειος & Ορεινές περιοχές’’

Εκπαιδευτική Hμερίδα στην αγροδασοπονία
στα πλαίσια του προγράμματος
AGROF MM, ERASMUS +
<<Δάση Βαλανιδιάς: το παράδειγμα του Ξηρομέρου>>
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017
Δημοτική Βιβλιοθήκη, Σκουρτού, Δήμος Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας


Πρωί
09:00-09:30 Εγγραφές
09:30–09:50 Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος AGROF MM, Α. Παντέρα, Καθηγήτρια
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
09:50-10:10 Αγροδασοπονία: Ορισμοί , συστήματα στην Ελλάδα και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,
πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα, Α. Παντέρα, Καθηγήτρια ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
10:10-10:30 Αγροδασοπονία: Η περίπτωση του δάσους Ξηρομέρου, Α. Παπαδόπουλος, Καθηγητής
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
10:30–10:50 Προστασία του βελανιδοδάσους Ξηρομέρου - Αναβίωση παραδοσιακών ασχολιών στα
χωριά του βελανιδοδάσους, Μ. Στρατούλης, Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της
Βελανιδιάς και Περιβάλλοντος “Η Αμαδρυάδα”
10:50–11:10 Δυνατότητες συνεργασίας με Τοπικούς Φορείς: Συνέργειες Φορέα Διαχείρισης
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου με όμορες περιοχές φυσικών οικοσυστημάτων. Ι.
Σελιμάς, Περιβαλλοντολόγος Msc, Συντονιστής ΦΔ/ΛΜ
11:10-11:30 Προτεινόμενο Δίκτυο πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών στο βαλανιδοδάσος
Ξηρομέρου, Φ. Ξυστράκης, Δρ. Δασολόγος
11:30-12:00 Διάλειμμα
12:00-12:20 Φαρμακευτικά φυτά του βαλανιδοδάσους Ξηρομέρου, Γ. Φωτιάδης
12:20-12:40 Καινοτόμοι τρόποι διαχείρισης αγροδασοπονικών συστημάτων: Το παράδειγμα της
Κέας, M. Mayer
12:40-13:00 Δυνατότητες χρηματοδότησης της αγροδασοπονίας: ΚΑΠ 2013 – 2020, Κ. Μαντζανάς,
Δρ. Δασολόγος
13:00–14:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση
14:00-15:00 Διάλειμμα
Απόγευμα
15:00-17:30 Επίδειξη συλλογής του καρπού (βελάνας) και του κυπέλλου (κακατσίδας) της
βελανιδιάς σε βελανιδοτόπι της περιοχής, Μ. Στρατούλης - M. Mayer
17:30-18:00 Αξιολόγηση και λήξη της εκπαιδευτικής ημερίδας.