Προκήρυξη εισαγωγής υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ''Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια'' 2017-2018

Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει την Εισαγωγή Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ''Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια'' για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Για να δείτε την προκύρηξη πατήστε εδώ