Ενημερωτική Εκδήλωση του ΤΕΕ Αιτ/νιας: "Το νομοθετικό πλαίσιο & ο ρόλος του μηχανικού στις Π.Π. του Ν. Αιτ/νιας"