Αποικία Πελεκάνων στην Λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας - Video

.be">

https://youtu.be/wYmVFLE5C2g (09/02/2016)

https://youtu.be/wB6BiHw8mck (01/02/2016)

https://youtu.be/7JpHYTHR688 (19-01-2016)

https://youtu.be/RUK4--_efc8  (19-01-2016)