Απελευθέρωση Σπιτοκιρκίνεζων στο Λεσίνι

Την Παρασκευή 29/07/2016  ο Φ.Δ./Λ.Μ. και οι Ορνιθοπαρατηρητές Μεσολογγίου απελευθέρωσαν με επιτυχία 4 σπιτοκιρκίνεζα στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού.

Τα κιρκινέζια έφτασαν στο Εθνικό Πάρκο μετά από επικοινωνία με τον Σύλλογο προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ» και η απελευθέρωσή τους έλαβε μέρος στο Λεσίνι από τα στελέχη του Φ.Δ./Λ.Μ. κ. Γιάννη Κασβίκη - Υπεύθυνο του Τμήματος Επόπτευσης & Φύλαξης και κ. Νίκο Παλαιό – Επόπτη του Φ.Δ. και τον κ. Νίκο Νούλα (I.B.A. Caretaker Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας & εθελοντή του Φ.Δ./Λ.Μ.)