Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε Διεθνή Ημερίδα για τον Αειφόρο Τουρισμό στις Προστατευόμενες Περιοχές

     Στις 5 Μαρτίου 2015 ο Φορέας Διαχείριση Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου συμμετείχε στην Διεθνή Ημερίδα για την Ευρωπαϊκή Κάρτα/Χάρτη για τον Αειφόρο Τουρισμό σε Προστατευόμενες Περιοχές, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Περιφερειακό Πάρκο Dune Costiere, στην επαρχία του Μπρίντιζι. Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Επαρχία του Μπρίντιζι με τη συνεργασία της Ιταλικής Oμοσπονδίας Federparchi η οποία ανήκει στην Ομοσπονδία Europarc (Ομοσπονδία της Φύσης και τα εθνικά πάρκα της Ευρώπης).

  Η διοργάνωσή της έγινε στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου BIG («Βελτίωση της διακυβέρνησης, της διαχείρισης και της αειφορίας των αγροτικών και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών και συμβάλλοντας στην εφαρμογή των διατάξεων του Natura 2000 στον τομέα της πληροφορικής και GR»), που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013 και ο έλληνας εταίρος είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας .


   Τα θέματα της ημερίδας αφορούσαν την στρατηγική της Ομοσπονδίας Europarc για τον τουρισμό σε προστατευόμενες περιοχές στην Ευρώπη. Την ημερίδα απασχόλησαν θέματα όπως το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα/χάρτης αξιολόγησης της Ομοσπονδίας, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Κάρτα/Χάρτης Αειφόρου Τουρισμού για Προστατευόμενες Περιοχές», ως ένα επιχειρησιακό εργαλείο συμμετοχικής μεθόδου βράβευσης στρατηγικών και δράσεων σχετικών με τον τουρισμό σε προστατευόμενες περιοχές.

   Εμπειρογνώμονες από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Γαλλία αλλά και την Ιταλία παρουσίασαν την εμπειρία τους από την εφαρμογή της σε πάρκα δικαιοδοσίας τους, ενώ ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε μαζί με Φορείς από άλλες Προστατευόμενες Περιοχές της Ελλάδας στο στρογγυλό Τραπέζι που ακολούθησε με την παρουσία του στελέχους του κ. Μαλβίνας Καρανίκα. Γεωλόγος, M.Sc του Τμήματος Δημοσιότητας, Πληροφόρησης & Εκπαίδευσης. . Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε συγκριτική ανάλυση των προσπαθειών προώθησης οικοτουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές και εθνικά πάρκα ανάμεσα σε Ιταλία και Ελλάδα ενώ συζητήθηκαν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που παρέχει η Κάρτα στην προσπάθεια οικοτουριστικής ανάδειξης και προστασίαςτους.
   Ευελπιστούμε σε μελλοντικές συνεργασίες, στα πλαίσια της προσπάθειας προστασίας και ανάδειξης των Εθνικών Πάρκων και Προστατευόμενων Περιοχών της Ευρώπης, όπου ο υγρότοπος του Μεσολογγίου-Αιτωλικού μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.