Παγκόσμια ημέρα νερού

  Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 22 Μαρτίου λίγες μέρες νωρίτερα , με δυο δράσεις μαζί με τα παιδιά της πρώτης τάξης του 2ου Λυκείου Μεσολογγίου. Σκοπός των δράσεων αυτών ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τα προβλήματα που δημιουργούνται σχετικά με το νερό στις μέρες μας και να ευαισθητοποιηθούν ως προς αυτόν τον ανανεώσιμο αλλά όχι ανεξάντλητο φυσικό πόρο.

  Στοχεύοντας στην ενημέρωση των μαθητών γύρω από το Νερό και για το Νερό, έγινε στις 16/03/2015 παρουσίαση στους μαθητές για την σημασία στου νερού καθώς και προβολή βίντεο για τις αξίες του και τη λειτουργία του στον φυσικό κύκλο. Στην παρουσίαση τα παιδιά ενημερώθηκαν μεταξύ άλλων για την σχέση εξάρτησης από την ύπαρξη του νερού των ανθρώπινων κοινωνιών από την αρχαιότητα έως σήμερα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην έλλειψη πλήρους και συνδυασμένης υδατικής διαχείρισης στην Ελλάδα, ενώ αναρωτηθήκαμε ως προς το τι πρόκειται να συμβεί μελλοντικά, τόσο στην χώρα μας όσο και παγκοσμίως.

 

  Τέλος αναφορά έγινε στην ανάγκη ύπαρξης διεθνούς συνεργασίας για το νερό και ιδίως για τα διασυνοριακά ποτάμια και τους υδροφόρους ορίζοντες. Στην συνέχεια οι μαθητές παρακολούθησαν και άλλα βίντεο για την σημασία της αξίας της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού, για τα ψάρια, τα ζώα και τον άνθρωπο. Καθώς πιστεύουμε ότι το φυσικό περιβάλλον θεωρείται μέσο, πεδίο και πηγή μάθησης, τα παιδιά μαζί με τους καθηγητές τους ξεναγήθηκαν στις 18/03/2015 στην λίμνη Λυσιμαχία από το στελέχη του Φ.Δ./Λ.Μ.

  Αρχικά επισκεφθήκαμε τις «πόρτες» της λίμνης δηλαδή το σημείο όπου ξεκινά η σήραγγα του Αγίου Ηλία όπου ενημερώθηκαν για την λίμνη και τον τρόπο διαχείρισης των νερών της ενώ στην συνέχεια τον χώρο των Ιαματικών Λουτρών Χέλοβας, έναν τόπο όπου η παρουσία και η σημασία του νερού είναι έντονη και μελλοντικά θα μπορούσε μέσω κατάλληλης διαχείρισης να αποτελέσει πηγή εισοδήματος των νέων και τουριστικό πόλο έλξης, στα πλαίσια μιας αειφόρου και βιώσιμης οικοτουριστικής ανάπτυξης.

  Χρησιμοποιώντας έτσι και τις τρεις διαστάσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευση (Γύρω από το θέμα νερό, Για το νερό και Δίπλα/μέσα στο υδάτινο περιβάλλον), ευελπιστούμε να προωθήσαμε τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης των νέων μαθητών με το νερό και την εμπέδωση της σπανιότητας του πόρου σε συνθήκες σπατάλης του.