Ημερίδα: «Τα πουλιά της Ελλάδας και ιδιαίτερα του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου»

 

Το πρόγραμμα της Ημερίδας έχει ως εξής :

18.00: Χαιρετισμοί

18.15-18.30: Εισήγηση του συντονιστή του ΦΔ.ΛΜ κ. Σελιμά Γιάννη για τον ρόλο του Φορέα Διαχείρισης στην λειτουργία του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

18.30- 19.00: Εισήγηση του Προέδρου του ΦΔ.ΛΜ . Περγαντή Φώτη για τα Πουλιά της Ελλάδας

19.00- 19.30: Εισήγηση του στελέχους του ΦΔ/ΛΜ κ. Κασβίκη Γιάννη για τα Πουλιά του Εθνικού Πάρκου

19.30-20.00: Συζήτηση

Την Ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν και μαθητές που μετέχουν σε Περιβαλλοντικές ομάδες. Στην Ημερίδα θα μοιραστεί στους συμμετέχοντες ενημερωτικό υλικό από τον Φορέα Διαχείρισης όπως, οικοτουριστικοί χάρτες και έντυπο για τα πουλιά ενώ επίσης θα διανεμηθούν και μερικά περιοδικά «ΑΒΟΚΕΤΑ». Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.