Εγχειρίδιο Διάσωσης των Θαλάσσιων Χελωνών

Xelona Οι ψαράδες της Λιμνοθάλασσας αποτελούν ένα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της περιοχής μας. 

 Ο Φορέας διαχείρισης θέλοντας να ενημερώσει τους επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες αλιείς, κοινοποιεί ένα εγχειρίδιο με σημαντικές οδηγίες και συμβουλές για την διάσωση εγκλωβισμένων σε δίχτυα ή τραυματισμένων χελωνών.

 Τα περιεχόμενα του εγχειριδίου αποτελούν ακριβείς περιλήψεις από εργασίες που έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς από επιστήμονες ειδικούς στις θαλάσσιες χελώνες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για τους ψαράδες αλλά ταυτόχρονα και πολύ ενδιαφέρουσες ώστε να τις γνωρίζουμε όλοι μας.

[Εγχειρίδιο Διάσωσης των Θαλάσσιων Χελωνών] Πηγή: Regional Activity Centre For Specially Protected Areas-MEDASSET Μεσογειακός σύνδεσμος για την σωτηρία των θαλάσσιων χελωνών