Τεχνικό δελτίο Πράσινου Ταμείου 2014

ΥΠΟΕΡΓΑ

Τίτλος Υποέργου Είδος Υποέργου Προϋπολογισμός Παρατηρήσεις
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης

Συμβατικό ποσό 12.000 

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ(ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ) ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΔΟΒΑ-Λ/Θ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης

Συμβατικό ποσό 9.900 

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΕΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΟΒΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Εργολαβία

Συμβατικό ποσό 4.920

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ