Δυναμικό «παρών» έδωσαν οι εθελοντές καθαρίζοντας τις όχθες της λίμνης