«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020»

    

Για να δείτε την Πρόσκληση Υποβολή Προτάσεων στο Πλαίσιο του Χρηματοδοτικού προγράμματος "Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020" του Πράσινου Ταμείου πατήστε εδώ https://drive.google.com/file/d/1_xFASjHGcsp33K-IdV2kEhDO5E3H8NWD/view?usp=sharing