Η διάσωση των γυπών της Αιτωλοακαρνανίας!

Η δράση πομποθέτησης και επανένταξης γυπών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24/01/2021 με την συμμετοχή δημοσίων-ιδιωτικών φορέων στο φυσικό τους περιβάλλον μας έδωσε την ευκαιρία για μία ξεχωριστή φωτογραφία!!!

 

 2B6A5833 3