Βίντεο Προγράμματος BIG: Προστατευόμενες Περιοχές Δυτικής Ελλάδας

Αναρτήθηκε στο ιντερνετ το βίντεο που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος BIG "Προστατευόμενες Περιοχές Natura 2000 στη Δυτική Ελλάδα"

.be">