Δελτίο Τύπου: Ο Δήμαρχος Ι.Π Μεσολογγίου Ν. Καραπάνος εκλέχθηκε αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Μετά την έκδοση του ΦΕΚ 14999/24-3-2016 από τον υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σκουρλέτη καθώς και τον αναπληρωτή υπουργό κ. Τσιρώνη , σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης υπουργού ΠΕΚΑ 30553/21-12-2009 περί της «Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου» , το συμβούλιο συγκροτήθηκε και συνήρθε σε συνεδρίαση την Παρασκευή 13 Μαιου 2016 στα γραφεία του ΦΔ/ΛΜ στο Αιτωλικό.Ο Πρόεδρος του ΦΔ/ΛΜ καλωσόρισε τα νέα μέλη , τακτικά και αναπληρωματικά, του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ συζητήθηκαν αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην εν λόγω συνεδρίαση εκλέχθηκε ομόφωνα Αντιπρόεδρος του ΦΔ/ΛΜ ο δήμαρχος Ι.Π Μεσολογγίου κύριος Νίκος Καραπάνος, ο οποίος και ευχαρίστησε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εκλογή του. Έτσι συμπληρώθηκε η Διοίκηση του ΦΔ.ΛΜ με Πρόεδρο τον κ. Φώτη Περγαντή, Αντιπρόεδρο τον κ.Ν. Καραπάνο και Γραμματέα τον κ. Ν. Φουρνιώτη