Εκπαιδευτική εκδρομή φοιτητών Μεταπτυχιακού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών

Την Τρίτη 29/3/2016 πραγματοποιήθηκε  εκπαιδευτική εκδρομή μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Πανεπιστήμιου Πατρών στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ./Λ.Μ. Η εκδρομή έγινε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού τους μαθήματος επιλογής «Τεχνικές πεδίου». Ύστερα από ενημέρωση στο Κέντρο Πληροφόρησης του Φ.Δ./Λ.Μ., οι φοιτητές μαζί με την συνοδό καθηγήτρια τους  και στελέχη του Φορέα, κ. Κασβίκη Γ. και κ. Χρυσόπουλο Σ., μετέβηκαν στο πεδίο, όπου έγινε  επίδειξη από την κα Βασιλική Κατή (Αν. Καθ. Διατήρησης & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας), τεχνικών για δειγματοληψία στο πεδίο, συμπεριλαμβάνοντας ορνιθοπανίδα, εντομοπανίδα και ερπετοπανίδα. Στην συνέχεια ακολούθησε ορνιθοπαρατήρηση με κυάλια και τηλεσκόπια.

Ευχαριστούμε το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Πανεπιστήμιου Πατρών για την αγαστή συνεργασία που έχει αναπτύξει με τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Ευελπιστούμε στην συνέχεια της συνεργασίας μας αλλά και στην πραγματοποίηση αντίστοιχων μελλοντικών δράσεων με Τμήματα με Περιβαλλοντικό Χαρακτήρα και άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.