Ανάρτηση Παρουσιάσεων Ημερίδας "Παρακολούθηση Μεσογειακών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών: Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου-Κλείσοβας"

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) συνδιοργάνωσε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 μαζί με τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου  Ημερίδα με τίτλο: «Παρακολούθηση Μεσογειακών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών: Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου – Κλείσοβας».


Όσοι επιθυμούν να κατεβάσουν τις παρουσιάσεις των Ομιλητών της Ημερίδας υπό μορφή ψηφιακών πρακτικών (34,58MB pdf) μπορούν να πατήσουν εδώ