Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Get Adobe Flash player

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας

Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 3 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

1) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019
https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=152&t=23067
http://www.mar.aegean.gr/cns/grad/coastal/?lang=gr

2) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ|

Π.Μ.Σ. «RESEARCH IN MARINE SCIENCE»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019
https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=71&t=23068
http://www.mar.aegean.gr/cns/grad/rims/?lang=gr

3)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δι-ιδρυματικό Π.Μ.Σ. «ΠΟΣΙΜΟ – ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019
https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=71&t=23071
http://www.mar.aegean.gr/cns/grad/waterandhealth/?lang=gr

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla